Switsbake logotype

Om Switsbake

Switsbake ett bageri med produktion och verksamhet i hjärtat av Sörmland, Malmköping. Vi ingår i en koncern med bagerier i bland annat Tyskland, Polen, Danmark, England.

Switsbake har en lång och mycket god erfarenhet inom detalj- servicehandel, catering, försäljning och bagerinäring samt arbetar över hela Norden. Med oss blir det enkelt.

Vi har specialiserat oss på produktion av olika typer av kaffebröd och vänder oss till dagligvaruhandel, servicehandel, restaurang och storkök. Vi är snabba, flexibla och arbetar med tydliga processer som underlättar för alla inblandade. En av våra styrkor är kunskapen kring produktutveckling och innovation inom bageri.

Vi tror på öppenhet och ställer höga krav på oss själva och våra partners, vilket garanterar att du som kund alltid kan fokusera på din verksamhet. Tillsammans med dig som kund, beslutar vi vad som är målet med uppdraget, vilket vi sedan följer upp och säkerställer.

Historia

Switsbake har sin historia i Upplandskubben sedan 1950-talet. Upplandskubben AB (1926-1991) var välkänt för sitt kokta bröd och bolaget blev därmed framgångsrikt långt utanför Uppland. För att utveckla sortimentet ytterligare så övertog Upplandskubben Switsvarumärket omkring 1950.

Swits var då ett namn på ett bageri i Björkhagen, Stockholm, där maränger och cocosbollar m m tillverkades. Switsmärket kom sedan att användas som varumärke på alla de produkter som togs fram såsom; småkakor, strutar, krustader m m.

I början av 60-talet förvärvades det som då hette Gästabudsfabriken i Malmköping och här började då tillverkning av tårtbottnar, mjuka kakor, rulltårtor, pepparkakor m m. Marängtillverkningen var fortfarande kvar på Lilla Essingen i Stockholm, där också huvudkontor och lager var beläget. Distribution till butiker skedde då med egna bilar och var som mest 16 st. Man levererade i huvudsak till Stockholms-, Upplands-, och Mälardalsområdet.

Under 80- och 90-talet koncentrerades huvudkontor, produktion samt lagerverksamhet till Malmköping.

Kvalitet

Kvalitet är ett nyckelord för oss på Switsbake. Vi producerar och utvecklar konkurrenskraftiga produkter på ett ansvarsfullt sätt med de bästa av råvaror.

  • Vår anläggning i Malmköping är BRC-certifierad
  • Vi använder oss av ägg från frigående höns
  • Vi är RSPO-certifierade
  • Vi använder inte GMO-modifierade råvaror