Switsbake logotype

Kontakt

Kontakt

E-post:
Telefon:
Fax: 0157 - 245 19

Adress

Switsbake Int AB
Box 83
642 06 Malmköping

Besöksadress

Switsbake Int AB
Ängstuvägen 1
642 60 Malmköping

Jan Ljungblom

vd

Magnus Jacobson

försäljning / marknadschef / produktutveckling

Peter Eklund

försäljningschef foodservice

Krister Levin

produktutvecklare

Gunilla Bengtsson

order

Janice Carlsson

kvalitetschef

Erik Blom

teknisk chef

Anna Christensen

ekonomi

Kvalitesfrågor

Kvalitet

Visselblåsartjänst

Rapportera visselblåsning

Spontanansökan jobb