Switsbake logotype

Switsbake - ett bageri med anor från 20-talet

Välkommen till Switsbake! Vi gillar verkligen att baka. Vi bakar allt från muffins, mjuka kakor, pajer, traybakes, kondisbitar, tårtbottnar och produkter för glassindustrin. Vi vänder oss till dagligvaruhandeln, Foodservice och industrin. Med oss blir det både gott och enkelt.

Värderingar

Dagligen ägnar sig våra ambitiösa och erfarna medarbetare åt att utveckla och baka de godaste produkterna av högkvalitativa råvaror som motsvarar våra kunders förväntningar.

Vi är oerhört tacksamma för våra kunders, konsumenters samt medarbetares feedback, vilket hjälper och stärker oss i vidareutvecklingen av vår verksamhet och våra produkter.

Kvalitet och miljö

Switsbake är certifierat enligt BRC, British Retail Consortium. En standard som är anpassad till de krav som ställs på livsmedelsindustri och detaljister för att säkerställa en hög matkvalitet. Standarden utvecklades av de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien för att ha möjlighet att utvärdera leverantörer av produkter till sina EMV (egna märkesvaror).

BRC ställer krav på bland annat anläggning, produkt- och processtyrning samt hygien för att garantera bra mat. Ett krav är att företaget tillämpar HACCP, ett amerikanskt program för att minimera risken att tillverkningen går fel och maten blir olämplig att äta. Företaget gör ett antal riskanalyser, dokumenterar dessa, vidtar åtgärder och gör sedan regelbundna kontroller av resultatet.

Varje år görs en revision av en auktoriserad BRC-revisor som kontrollerar företaget mot de krav som ingår i standarden.

Den senaste revisionen på Switsbake utfördes i januari 2022. Switsbake erhöll då högsta betyg A.

Switsbakes miljöarbete

I vår verksamhet ska vi utnyttja naturens resurser så skonsamt som möjligt för att minimera miljöbelastningen och genom detta medverka till ett ekologiskt hållbart samhälle. Målet är att hushålla med råvaror och energi på bästa tänkbara sätt, utan att göra avkall på kvaliteten.

Detta gör vi genom att:

  • Planera verksamheten och utifrån detta utarbeta mål och handlingsplaner som följs upp.
  • Minska förbrukning av förpackningsmaterial.
  • Öka kunskapen hos alla anställda, skapa ansvar, väga in miljö, kvalitet och hälsa i sina arbetsuppgifter.
  • Arbeta för ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
  • Följa lagar och avtal.