OM SWITSBAKE

Switsbake är ett bageriföretag med två bagerier i Sverige. Vi ingår i en koncern med bagerier i bland annat Tyskland, Polen, Danmark, England, Spanien.
 
Switsbake har en lång och mycket god erfarenhet inom detalj- servicehandel, catering, försäljning och bagerinäring samt arbetar över hela Norden. Med oss blir det enkelt. 
 
Vi har specialiserat oss på produktion av olika typer av kaffebröd och vänder oss till dagligvaruhandel, servicehandel, restaurang och storkök. Vi är snabba, flexibla och arbetar med tydliga processer som underlättar för alla inblandade. En av våra styrkor är kunskapen kring produktutveckling och innovation inom bageri. 
 
Vi tror på öppenhet och ställer höga krav på oss själva och våra partners, vilket garanterar att du som kund alltid kan fokusera på din verksamhet. Tillsammans med dig som kund, beslutar vi vad som är målet med uppdraget, vilket vi sedan följer upp och säkerställer.

VÅR BUTIK

Kom gärna och besök vår butik. Här kan du köpa många av våra produkter till bra pris. Butiken ligger på baksidan av fabriken i Malmköping och har öppet alla helgfria fredagar mellan 9-12.

Vi önskar er välkomna!